Čo sú súpisné a orientačné čísla

Súpisné čísla

Slúžia na presnú lokalizáciu budov. Určujú číselné označenie budovy v rámci celej obce/mesta, preto väčšinou obsahujú viacero číslic. Súpisným číslom musí byť vybavená každá skolaudovaná budova. Pridelenie súpisných čísel má na starosti príslušný úrad, či už obecný alebo mestský na základe žiadosti podanou majiteľom budovy.


Orientačné čísla

Orientačné čísla určujú číselné označenie objektu v rámci ulice, ktoré prideľuje obecný/mestský úrad. Náklady na zabezpečenie a montáž znáša samotný majiteľ budovy.