Pridelenie súpisných a orientačných čísel

Na pridelenie súpisného a orientačného čísla je potrebné poslať vyplnenú žiadosť, spolu s prílohami na obecný/mestský úrad. Žiadosť nájdete na stránkach jednotlivých úradov. Po odoslaní žiadosti s prílohami začne plynúť 30 dňová zákonná lehota, počas ktorej úrad musí vydať stanovisko. 

Potrebné dokumenty priložené k žiadosti:

  1. Kolaudačné rozhodnutie
  2. Dokumenty o vlastníctve pozemku
  3. Zameranie adresného bodu (Geodetické zameranie)