Montáž domových čísel

Pomôcky

  • Vodováha
  • Ceruzka
  • Meradlo vzdialenosti

Postup

  1. Pomocou vodováhy si načrtneme jemnú vodorovnú čiaru, ktorá slúži ako kľúčový oporný prvok, na ktorý budeme umiestňovať domové čísla
  2. Začíname zľava, prvým domovým číslom. Po upevnení čísla, na koncový bod číslice, načrtneme zvislú čiaru a za ňou ďalšiu rovnobežnú, tak aby rozostup činil 3cm
  3. Tento postup aplikujeme na zvyšné domové čísla